Serveis pedagògics

cara_3

Objectiu

Donar resposta, dins el marc del migdia, a les diverses necessitats de les famílies que ens confien els seus fills, així com al conjunt del professorat que ens acull dins de cada centre escolar.

cara_2

Propostes

  1. Proposem un espai integral: que ofereixi atenció personal, educativa, i que abasti tots els aspectes de la persona.
  2. Proposem un espai social: que promogui la interculturalitat i on hi tinguin cabuda tots els infants, utilitzant el català com a llengua vehicular.
  3. Proposem un espai d’inclusió: atenent a la diversitat de necessitats i capacitats cognitives, motrius, sensorials, d’interacció social i d’equilibri emocional.
  4. Proposem un espai de “creixementcompartit: entre infants i adults i dels infants entre sí. Volem fer un acompanyament en la criança i en el creixement físic, psíquic i emocional dels infants, posant al seu servei un equip de monitores, cuineres i professionals de diferents àmbits, a les quals se’ls hi oferirà una formació continuada.

 

Grup_2_petit

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos