Educació en el lleure

9

Objectiu

L’espai del migdia ha de ser un temps per relaxar-se i alliberar-se de l’atenció i esforç que requereixen les tasques escolars. Ha de permetre als infants reprendre la jornada de la tarda amb la millor disposició possible per afrontar la feina a l’aula, sense haver de renunciar a l’oportunitat educativa que ofereix aquest espai (alimentació i creixement personal).

Després d’un àpat saludable, oferim als infants diverses alternatives de jocs, tranquils o més moguts, sempre amb un adult de referència que juga i dinamitza l’activitat. Són activitats en permanent evolució, seguint les necessitats canviants dels infants. Tant el monitoratge com els propis infants poden suggerir canvis. En qualsevol cas es desenvolupen simultàniament, i és l’infant qui tria.

Totes les activitats estan plantejades amb uns objectius pedagògics determinats acordats prèviament amb els equips de monitoratge i el propi centre. Els infants s’ho passen molt bé, es minimitzen les situacions conflictives a l’estona de lleure i, per tant, arriben a classe sense tensions.

L’Espai del migdia ha de ser un espai inclusiu. Per assolir-lo cal atendre les necessitats específiques dels infants, tant les que es puguin generar a causa de diferents trastorns -TDAH, discapacitats sensorials i cognitives, Trastorn de l’Espectre Autista, etc- com les que es puguin sorgir per altres raons no relacionades amb trastorns concrets. És per això que formem específicament  als equips de monitoratge a través del nostre servei de psicopedagogia i ens coordinem amb cada centre.

* Des de SENFO (empresa col·laboradora de +més, eficiència Social) actualment ens trobem interessats en incorporar a Monitors de lleure en pràctiques i d’aquesta donar l’oportunitat d’agafar bagatge en el sector, amb possibilitat de contractació. Per a més informació entreu a la pàgina http://www.senfo.com o truqueu al núm. 93.302.19.27 .

 

Grup_2_petit

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos