Cinc perquès

Monitoratge, Mésmés

 

 

1.-  Els infants es mereixen una alimentació ecològica i de Km 0  i que s’atengui de manera professional la seva diversitat de necessitats nutricionals i d’atenció en el lleure educatiu.

  • Amb seguretat pel que fa a dietes especials i amb atenció concertada, si cal,  entre famílies i dietistes.
  • Amb monitores formades “in situ” pel nostre servei de psicopedagogia, per poder ser educadores que participen en lloc de meres vigilants. Oferint eines al monitoratge per atendre infants amb trastorns per dèficit d’atenció, hiperactivitat, trastorns cognitius, sensorials, espectre autista…

 

2.- Famílies i educadors necessiten confiar en projectes que tinguin la capacitació tècnica i la sensibilitat necessàries per implementar el Projecte Alimentari i de Lleure Educatiu que avui necessita l’Escola.

  • Amb coherència amb el PEC i el PECM si és el cas.
  • Amb col·laboració estreta amb l’AMPA i els equips directius de cada escola.

 

beques3.- En plena crisi sistèmica, la societat necessita projectes que ajudin a la cohesió social, canviant l’assistencialisme per la cooperació i la solidaritat.

  • Reinvertirem tots els nostres beneficis en beques de menjador, o en els projectes solidaris, socialment solvents, que ens sol·liciti el client.
  • Crearem un Mercat d’Intercanvi de béns, serveis i coneixements entre les famílies.
  • Incorporarem la moneda social ECOSOL.
  • Dedicarem l’1 % de mercaderia al Banc d’Aliments, a càrrec dels nostres proveïdors.

4.- Perquè avui en dia es necessiten projectes empresarials tècnicament  flexibles i creatius per afrontar els canvis que s’estan produïnt i es produiran a l’Escola: horaris, impagaments, concentració d’escoles…

 

5.-  Perquè l treball en xarxa, el coneixement compartit i les sinèrgies entre entitats del territori són eines socialment transformadores i més eficients econòmicament que la mera transacció mercantil de l’empresa convencional.

ENTITATS 001

 

 

Grup_2_petit

 

 

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos