Curs de manipulació d’aliments a Vacarisses

Curs de manipulació d’aliments a Vacarisses

El passat dijous dia 15 de març, Fundació Futur i +més van dur a terme el Curs de manipulació d’aliments a la localitat de Vacarisses, al centre de Font de l’Orpina. El curs va estar impartit pel departament de qualitat de Fundació Futur, van assistir-hi 75 participants provinents de les següents escoles: Roc Blanc, Rosella, Pau Casals, Font de l’Orpina, i les escoles bressol: Barromina, el Cuc i el Xic.

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos