Educació en el lleure

Educació en el lleure

9Objectiu
L’espai del migdia ha de ser un temps alliberador de la necessària atenció i esforç que requereixen les tasques escolars de tal manera que permeti, als infants, reprendre la jornada a la tarda amb la millor disposició per a afrontar la feina a l’aula, sense renunciar a l’oportunitat educativa dels infants en l’àmbit de la alimentació i el creixement personal que ens ofereix l’Espai del Migdia.
Els racons
Els infants triaran entre jocs de moviment, llegir, descansar, cantar, cosir, escoltar contes… Sempre amb l’atenció i participació d’una monitora.
Activitats relacionades amb l’alimentació:
La tasca de monitoratge tal i com l’entenem va necessàriament lligada a l’educació en uns hàbits alimentaris saludables i a la creació d’una veritable cultura gastronòmica en el marc del nostre entorn cultural.
Amb el cuiner o cuinera del dia, construint el receptari de l’àvia amb receptes de les diferents procedències dels infants, impulsant el biocompostatge o donant a coneixer els aliments que collim de l’hort de l’escola , aprenem a estimar i gaudir dels aliments.
Activitats emblemàtiques
Activitats que proposen els infants, als que les monitores puguin donar suport o activitats més dirigides des de l’àmbit pedagògic: sobre nutrició, coneixement d’altres entorns culturals, etc.
Intervenció dels serveis pedagògics a l’espai del migdia
La seva funció fonamental serà oferir eines pedagògiques per que el servei de monitoratge pugui passar, per una banda, de la mera vigilància a ser educadores en el lleure i per l’altre a afavorir la inclusivitat en el menjador, donant eines per atendre infants amb necessitats especials.

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos