Acte presentació cooperativa

Acte presentació cooperativa

PRESENTACIÓ A TERRASSA DE LA COOPERATIVA D’ECONOMIA SOCIAL

Xerrada – Col·loqui

Amb l’economista:

Susana Martín Belmonte

Tema:
UNA ALTRA ECONOMIA ÉS POSSIBLE?

DATA: 7 de maig de 2013
HORA: 19:00
LLOC: Foment de Terrassa. Ctra. Martorell, 95 Terrassa.

Map

Cooperativa subvencionada per l'ORDRE EMO/250/2013, per al foment de les empreses cooperatives (Incorporació de socis de treball)

Logos